Inschrijfformulier

Delta Chapter is erkend door de Harley Owners Group (HOG), maar is een onafhankelijke club die
geheel verantwoordelijk is voor haar eigen handelen.

De leden zijn allen verantwoordelijk voor zichzelf en hun eigendommen en kunnen bij eventuele
schade of verwonding hiervoor geen andere leden, officers of medewerkers van het Delta Chapter, de
HOG, Harley Davidson Inc. of sponsoring dealer Motoport Goes aansprakelijk stellen. Dit met inbegrip
van verlamming of dood. Alle leden van het Chapter hebben hiervoor getekend.

Ondergetekende weet en erkent dat de leden en hun gasten vrijwillig en voor eigen risico deelnemen
aan HOG- en Chapter activiteiten. Hij/zij aanvaardt dat eventuele verwonding of schade door deze
activiteiten niet verhaald kunnen worden, zelfs niet indien het een gevolg is van nalatigheid. De enige
uitzondering hierop is indien er sprake is van opzet.

Hij/zij zal ook geen rechtszaak beginnen na eventuele schade of verwonding die het gevolg is of
verband houdt met uitvoering van taken (zoals sponsoren, plannen of uitvoeren van evenementen)
van de HOG of het Delta Chapter.

Ondergetekende verklaart bovenstaande vrijwaring gelezen en begrepen te hebben. Door ondertekening gaat hij/zij akkoord met de inhoud en vrijwaart alle bovengenoemden van enige verantwoordelijkheid.

    Geslacht (verplicht)
    VrouwMan

    Reden van inschrijving
    Wil lid wordenWil eenmalig meerijden
    Akkoord