Evenementen

Evenementen

Geen Aanstaande Evenementen

Hoewel het Delta Chapter Holland aangesloten is bij de H.O.G., blijft het een aparte, onafhankelijke rechtspersoon die verantwoordelijk is voor zijn eigen handelingen.

Alle leden van de Harley Owners Group en hun gast(en) nemen vrijwillig en voor eigen risico deel aan de H.O.G. en aan de activiteiten van het Delta Chapter Holland.

De Sponsor-Dealer, de H.O.G. en de Harley-Davidson Motor Company, haar dochterondernemingen, vertegenwoordigers en lokale Chapter Officers worden gevrijwaard door het lid of de gast voor schade of ongeval betreffend het lid of de gast, die het gevolg kunnen zijn van deelname aan de H.O.G en de activiteiten van het Delta Chapter Holland.

Dit betekent dat geen enkel lid van een lokaal chapter of hun gast(en) een wettige eis tot schadevergoeding kan instellen tegen de Sponsor-Dealer, de H.O.G., de Harley-Davidson Motor Company, haar vertegenwoordigers en dochterondernemingen, de lokale Chapters en hun bestuurders en medewerkers voor letsel of schade.

Powered by Events Manager